Alles over rioolbeheer
Telefoon: (+31) 06-15841977

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, is het mogelijk dat informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Brink Rioolbeheer sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de informatie die op deze site te vinden is.

Het is mogelijk dat via deze site toegang wordt geboden tot sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Deze sites worden niet door Brink Rioolbeheer onderhouden. Brink Rioolbeheer aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte sites.

© Copyright Brink Rioolbeheer

U heeft van Brink Rioolbeheer het recht om kopieën van deze website voor persoonlijk gebruik te tonen, te bewaren en te reproduceren, mits u Brink Rioolbeheer herkenbaar als bron vermeld.
Desgewenst kunt u toestemming vragen door een mail te sturen naar info@brink-rioolbeheer.nl.
Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stelt Brink Rioolbeheer het op prijs dat u deze meldt.