Alles over rioolbeheer
Telefoon: (+31) 06-15841977

Rioolmuseum Brussel

Rioolmuseum Brussel (België)

Brussel, 175.000 inwoners, 296 kilometer aan wegen maar ook 350 kilometer aan riolering. Om het publiek te informeren over het riolennetwerk beschikt Brussel over een uitstekende troef, namelijk “het RIOLENMUSEUM”. Het Riolenmuseum is eveneens de gelegenheid om hulde te brengen aan de rioolruimers voor hun moeilijk en gevaarlijk, maar zo onontbeerlijk werk.

Een ongewone wandeling in de riolering is hier mogelijk! Een vijftigtal meter doordringen in één van de kokers van de Zenne, gevolgd door een bezoek aan een collector, helpen de bezoeker zich een reëel beeld te vormen, op ware grootte, van de 350 km riolen die het netwerk van de Stad Brussel rijk is.

De idee om een Riolenmuseum te verwezenlijken ontstond in de jaren 70. In die tijd werden, onder begeleiding van het personeel van de dienst Riolen, regelmatig bezoeken georganiseerd onder de centrale lanen van de Vijfhoek, vooral voor de verpleegsterscholen en ook eens voor de gemeenteraad van de Stad.

Stilaan kwamen de aanvragen ook van andere scholen, en na het succes van een tijdelijke tentoonstelling over de Brusselse rioolwerken (gerealiseerd door een Brusselse school), ontstond de idee om een echt museum in te richten.

De Octrooipaviljoenen aan de Anderlechtsepoort, historisch waardevolle gebouwen van de Stad, bleken de ideale locatie hiervoor: ze bevinden zich zowel boven de overwelfde Zenne als boven een collector en secondaire riolen.

Het Riolenmuseum van de Stad opende uiteindelijk op 30 mei 1988 zijn deuren.

Verdeeld over 4 zalen onder het linkse paviljoen van de Anderlechtsepoort, werden zowel de historische als de technische aspecten van het Brusselse riolennetwerk getoond.

Het parcours omvatte ook de overwelfde Zenne en de riolen, en eindigde met een diaprojectie die het werk van de rioolarbeiders toonde. Bij elk bezoek was begeleiding door gidsen verplicht. Die gidsen waren zelf rioolarbeiders.

Ondanks het feit dat het museum gesloten was tijdens het weekend, werden maandelijks toch 300 à 400 bezoekers geteld. Goed voor ruim 4.000 bezoekers per jaar.

De museuminrichting van 1988 werd nooit aangepast aan het moderne didactische materiaal, noch aan de evolutie van technische middelen die zich op het vlak van bouw en inrichting voordeed, noch aan de renovatie en nieuwbouw van de openbare riolen of de ontwikkelingen en realisaties op het gebied van waterzuivering.

Ondanks dat bleven de bezoekaanvragen stijgen, en werd de druk om ook tijdens het weekend het museum open te stellen, steeds groter. Een modernisering bleek onafwendbaar en op 26 juni 2007 werd het nieuwe Riolenmuseum ingehuldigd. Na enkele maanden sluiting in 2015 ging het museum opnieuw open op 19 november 2015.

Riolenmuseum
Octrooipaviljoen
Anderlechtsepoort
1000 Brussel

Telefoon 1 : 02 513 09 64

Bij zware regenval behoudt het personeel van het Museum zich het recht voor om uit veiligheidsoverwegingen geen toegang te verlenen tot de kolk en de hoofdleiding.