Alles over rioolbeheer
Telefoon: (+31) 06-15841977

Hamers Leidingtechniek

Werkbezoek aan Hamers Leidingtechniek B.V., opgesteld 30 september 2011.

foto 1: infiltratie is duidelijk zichtbaar.

foto 1: infiltratie is duidelijk zichtbaar.

Eind juni/begin juli 2011 heb ik een aantal werkbezoeken gebracht aan Hamers Leidingtechniek B.V. Dit bedrijf heeft van de gemeente Overbetuwe de opdracht gekregen een bergingsrioolleiding naar het gemaal te renoveren. De betreffende leiding ligt in de Bemmelseweg te Elst.

De aanleiding:

Het bergingsriool is uitgevoerd in beton, heeft een diameter van 1500mm en ligt op een diepte van ongeveer 4,80m onder maaiveld. Uit een rioolinspectie is gebleken dat de betonnen leiding op diverse plekken is gescheurd. Inspoeling van grondwater en zanddeeltjes is veelvuldig geconstateerd. (foto 1).

De stabiliteit van de bovengrond, wegdek van klinkers, komt in gevaar door inspoeling van het zand. De gemeente Overbetuwe heeft gekozen voor een renovatie in de vorm van een relining. De route van de Nijmeegse Vierdaagse loopt precies over het tracé, naast het kostenaspect een extra reden om te kiezen voor een (snelle) relining in plaats van een traditionele vervanging in een open ontgraving.

foto 2: klaar om te verwerken.

foto 2: klaar om te verwerken.

Keuze methode:

Relining kent twee methoden; enerzijds de kousrelining en anderzijds de sliplining (buis in buis methode). De gemeente Overbetuwe heeft gekozen voor de sliplining. Een vooraf geproduceerde buis met een kleinere afmeting dan de bestaande buis wordt compleet in het riool ingebracht. De nieuwe buis kan de volledige sterkte van het bestaande riool overnemen. De verschillende buisdelen worden na het inbrengen mechanisch gekoppeld. Het bestaande riool kan tijdens de uitvoering gewoon in gebruik blijven, schone en droge omstandigheden zijn niet noodzakelijk. Het ompompen van het afvalwater is hierdoor niet nodig, wat financieel een flinke “winst” betekent.

De uitvoering:

Het tracé is circa 150 lang, met daartussen twee inspectieputten. Halverwege het tracé zit een hoekverdraaiing van 30graden, dit wordt opgelost door de buisdelen vanuit twee inspectieputten in te voeren, zie foto 3. Hamers Leidingtechniek werkt op dit project met HOBAS-buisdelen. De buisdelen zijn 1,50 meter lang en gemaakt van

foto 3.

foto 3.

GVK, met een diameter van 1400mm.

Het inbrengen en monteren wordt uitgevoerd met de liermethode. Elk ingebracht buisdeel wordt gefixeerd met wiggen die tussen de buis en de bestaande riolering worden geplaatst, zie foto 4. Met de wiggen kan men tijdens de montage elk buisdeel zowel horizontaal als verticaal stellen om zodoende het verhang te volgen/te verbeteren. Tevens wordt zo voorkomen dat de buizen tijdens het dammeren gaan opdrijven.

 

   

De inspectieputten worden met een putbuis aangebracht. Hiervoor wordt een opening in de sliplining gemaakt en eenbuis met een doorsnede van 800mm wordt bovenop de ingebrachte buis gelamineerd. De spleet tussen de ingebrachte buis en de bestaande riolering wordt uiteindelijk gevuld met dammer.

foto 4.

foto 4.

Tot slot:

De voorbereiding en uitvoering hebben in totaal maar 1 maand geduurd. De wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse zijn veilig over het tracé gelopen. Al met al een niet alledaagse opdracht, waarbij op een snelle manier een hoogwaardige oplossing is gecreëerd voor een serieus probleem.

Meer informatie over beide bedrijven kunt u vinden op www.hamers.nu of www.hobas.com.

 

foto 5: invoeren GVK buisdeel in bestaande riolering.

foto 5: invoeren GVK buisdeel in bestaande riolering.

foto 6: montage GVK-buisdelen. 

foto 6: montage GVK-buisdelen.

Foto 7:Werk is gereed!

Foto 7:Werk is gereed!